- Handige links

Een geschil met uw pedicure

ls u een probleem heeft met de pedicure en u komt er samen niet uit kunt u contact opnemen met de geschillencommissie,

www.geschillencommissie.nl

meldcode voor het omgaan met huiselijk geweld en kindermishandeling

Op de website van de Rijksoverheid is een basismodel te vinden dat u hiervoor kunt gebruiken: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode* www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode
 

Voetreflexzone massage

Informatie over voetreflexzone massage* members.home.nl/reflex/index_bestanden/Page348.htm

pedicure.startkabel.nl

Nog een pagina met veel links naar pedicures en voetensites. pedicure.startkabel.nl

Vergoeding pedicurebehandeling.

Vergoeding pedicurebehandeling.
 

Het is mogelijk de behandeling van de pedicure vergoed te krijgen. Dit is mogelijk als u suikerziekte (diabetes) of reuma heeft, mits de pedicure bij Provoet (Branche-organisatie) is aangesloten en de aantekening Diabetische voet of reumavoet behaald heeft.

Bij verwijzing van de huisarts of podotherapeut kunt u de behandeling 4 , 6 of 8 keer per jaar geheel vergoed krijgen, omdat de behandeling dan medsch noodzakelijk is.

De ernst van de diabetes is bepalend hoe vaak u mag komen.

 

ProVoet

ProVoet is de brancheorganisatie van de pedicures in Nederland.